Papier maken

Leskist met alles erin om zelf papier te maken, met de hele groep.

Met deze bak is het mogelijk met de hele klas papier te scheppen.
Met extra lessuggesties. Zoals een lespakket “Pierlala” over het meest gebruikte materiaal op school: papier. Dit bevat leerlingenwerkboekjes voor midden- en bovenbouw.
Allerlei soorten papier en karton worden bekeken en vergeleken. Deze zijn ook in de kist aanwezig.

Binnen te gebruiken.

Doelgroep
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8
  • BSO
Kosten

Lid-scholen lenen gratis. Anderen betalen per leskist € 10,-

Periode
  • Hele jaar
Tijdsduur

variabel, leskist lenen kan 3 weken

Aanmelden