Welkom

Openingstijden

Vanaf 6 januari 2022 zijn wij na afspraak open.

Voor basisscholen *

NME de Naturij

 

NME de Naturij is het centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie voor de gemeenten Smallingerland, Heerenveen en omstreken. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met natuur. Dit kan binnen, maar in elk geval eenmaal per jaar ook buiten in de vorm van veldwerk.

* Voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang is er een speciaal aanbod bij NME de Naturij. Informeer naar de mogelijkheden.

De volgende diensten worden aangeboden door NME de Naturij: 

Uitleen

Alle lesmaterialen kunnen 3 weken lang geleend worden; verlenging is mogelijk in overleg. Tot het uitleenmateriaal behoren les- en techniekkisten, themadozen, doedozen, wandplaten, DVD’s, opgezette dieren en hulpmaterialen. De les- en techniekkisten  bevatten informatie, lessuggesties en praktisch materiaal, de themadozen alleen lesideeën en informatie, de doedozen bevatten proefjes die 2 leerlingen kunnen uitvoeren. Loeps, schepnetjes, petri-schaaltjes en dergelijke vallen onder de hulpmaterialen.
Uitleen: gedurende openingstijden van het centrum.

Activiteiten

Netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten: Elke keer een ander natuur of duurzaamheid  thema met ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Donderdagmiddag 18 maart 2021 (Heerenveen); donderdagmiddag 25 maart (Smallingerland en Opsterland).

Levend materiaal projecten voorjaar 2021: Vlinderpakket of  kweekset Moestuin in de klas. Bestellen uiterlijk 20 januari 2021.

Veldwerk met begeleiding:  Voor alle scholen die lid zijn van NME de Naturij zijn er buitenactiviteiten met begeleiding door een NME medewerker.  Deze veldwerklessen worden aangeboden in voor- en najaar. Onder andere: Buiten bezig en Roodkapje voor kleuters, Veldwerk voor groep 3/4 , Diertjesdag en Herfstkist voor groep 5/6 en Biologiedag en Wilde bloemen voor de bovenbouw.

Advisering

Maak gebruik van de kennis en hulp van de NME-ers. Zij weten wat er allemaal mogelijk is en wat er in de kasten staat.
Persoonlijk advies door de consulente natuur en duurzaamheid bij een project op school.