Natuurlijk energie

Leskist kennismaking met de verschillende aspecten van (duurzame) energie via praktische opdrachten..

Deze leskist is in feite een “doedoos”. Voor alle groepen geldt: kinderen maken kennis met verschillende aspecten van (duurzame) energie op een positieve manier, zodat ze op hun eigen niveau en binnen de grenzen van hun mogelijkheden hierin tot keuzes worden uitgedaagd. Voor elke bouw is een aparte handleiding aanwezig. Praktisch kan gewerkt worden met doekaarten en een doedoos.

Binnen te gebruiken.

Doelgroep
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8
Kosten

Lid-scholen lenen gratis. Anderen betalen per leskist € 10,-

Periode
  • Hele jaar
Tijdsduur

variabel, leskist lenen kan 3 weken

Aanmelden