Klimaat

Leskisten over klimaat

Klimaatleskist groep 1,2:

Deze klimaatleskist gaat in op relatie tussen weer en klimaat. Hoe wij ons daaraan kunnen aanpassen en over hoe het weer verandert in elk seizoen.

 • Les 1: Warm en koud, hoe zorg je dat je warm wordt of afkoelt.
 • Les 2: Het weer: over zon, schaduw en wind.
 • Les 3: Seizoenen in ons Nederlandse klimaat.

 

Klimaatleskist groep 3,4,5:

Kinderen leren over klimaatzones en hoe dieren reageren op verschillende weersomstandigheden. Verder komt aan de orde hoe de toename broeikasgassen het klimaat beïnvloedt en wat dat voor dieren betekent.

 • Les 1: Klimaten op aarde en relatie met het weer; welke dieren leven waar?
 • Les 2: Klimaatverandering door een deken van CO2; wat vinden de vogels hiervan?
 • Les 3: Aanpassing aan veranderend klimaat door meer biodiversiteit; goed voor insecten en vogels.

 

Klimaatleskist groep 6,7,8:

Handig met energie

 • Les 1:  Broeikaseffect en de rol van gassen
 • Les 2: Energiebesparing
 • Les 3: Duurzame energie – toepassingen
 
Eventueel kan er een gastles aangevraagd worden bij deze leskist. Neem hierover contact op. 
Doelgroep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Kosten

Lid-scholen lenen gratis, anderen betalen per kist €10,-

Periode
 • Hele jaar
Tijdsduur

Meerdere lessen

Aanmelden