It Fryske Gea

Schoolreisjes en schoolexcursies worden op aanvraag georganiseerd.

Schoolreisjes en schoolexcursies worden op aanvraag georganiseerd in voorjaar en nazomer op dinsdag- en donderdagochtend. Voor groep 7en 8 in groepjes van ongeveer 6 of 7 kinderen op één begeleider.
Mogelijke activiteiten:
Waterdiertjes en meer in Ketliker Skar. 9 – 11.45 uur.
Noard Fryslân Bûtendyk: 9.00 – 15.00 uur.
Vismigratierivier: ochtend en middag.

Contactpersoon: Fokje Posthumus
E-mail: f.posthumus@itfryskegea.nl
Tel: 0511-539771

Doelgroep
  • Groep 7
  • Groep 8
  • BSO
Kosten

Variabel vanaf €3,- per leerling

Periode
  • Mei
  • Juni
  • Augustus
  • September
Tijdsduur

variabel

Aanmelden

Aanmeldformulier