Bloemetjes, diertjes en …

In kleine groepjes doen de kinderen verschillende opdrachten. Zij ontdekken hierbij de natuur, zoals bloemen, bomen en kleine dieren.

Deze les is geschikt voor leerlingen die zelf kunnen lezen op het niveau van groep 3: de opdrachten bestaan uit weinig tekst en zijn met grote letters weergegeven. In groepjes van 3 gaan kinderen zelfstandig met de opdrachtkaarten aan de slag. Aan de hand van genummerde kaarten, die van een waslijn gehaald moeten worden, zoeken zij de bijbehorende opdracht. Bloemen, bladeren, bodem- en waterdiertjes, van alles uit de natuur komt aan bod. Ook is er een invulboekje bij. De leerkracht en een paar ouders houden in de gaten of de leerlingen het systeem begrijpen en de opdrachten goed uitvoeren.

Doelgroep
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
Kosten

Alleen voor lidscholen vanaf €30,-

Periode
  • April
  • Mei
  • Juni
Tijdsduur

1 uur

Aanmelden

Aanmeldformulier