Veldwerk 

Wij bieden voor elk leerjaar een buitenervaring in de vorm van een veldwerk-les (of meerdere) aan met begeleiding door een NME medewerker.
Scholen die lid zijn kunnen gastlessen en veldwerk boeken voor een klein bedrag per les. De hoogte van de bijdrage en van het lidmaatschapsgeld varieert, vraag ernaar bij NME de Naturij.
Vraag naar de mogelijkheden voor het Speciaal Onderwijs

 

aanmeldformulier  Aanmeld formulier Veldwerk 2021 


Herfst en winter


Herfstwandeling
Voor:              groep 1, 2, 3 en 4

In het bos of natuurlijk park dichtbij de school. Onder leiding van NME de Naturij of IVN kunnen kinderen de herfst ontdekken en komen ze van alles te weten over paddenstoelen, bladverkleuring, vruchten, zaden en hoe dieren zich voorbereiden op de winter.
Herfstwandeling kan ook als opdrachtencircuit in leskist of tas geleend worden.


Kabouterpad
Voor:              groep 1 en 2

Speurtocht langs 10 kabouters in het groen. Zie jij die paddenstoel? Slapen de diertjes? En maak een bladeren douche!
Kabouterpad kun je lenen bij NME de Naturij en zelf doen in het groen bij school. In het bos van de Naturij staat permanent een kabouterpad klaar, met per seizoen wisselende opdrachten. Welkom met de klas, na aanmelden. Voor scholen in Heerenveen wordt het kabouterpad ook begeleid door NMEvrijwilligers of Natuurouders.


Frederick de muis
Voor:              groep 1 en 2

Speciaal voor kleuters. Prentenboek "Frederick" staat centraal in deze gastles. Afwisselend wordt verteld uit het boek en worden praktische opdrachtjes gedaan. De kinderen gaan mee in het verhaal: de muizen zijn hard aan het werk om een wintervoorraad op te bouwen.  Frederick verzamelt echter in plaats van voedsel voor de winter; lichtstralen, kleuren en mooie woorden. De andere muizen vinden het maar raar. Tot in de winter tenslotte het eten op is, ze het koud krijgen en zich gaan vervelen. Dan laat Frederic zijn verzameling zien. Hij vertelt over licht en kleuren. De muizen worden er helemaal warm van. De kinderen verzamelen buiten allerlei kleuren en vangen licht met spiegeltjes, ook werken we in deze les met rijmwoorden waar je blij van wordt.


Ik ben een boom
Voor:                  groep 3, 4, en 5

Dit is een les voor de hele klas onder leiding van NME de Naturij, waarin kinderen de levenscyclus van een boom beleven via drama en spel.


Herfstles
Voor:                groep 5 en 6
Te gebruiken:   buiten in de herfst

In kleine groepjes worden vele opdrachten over de herfst gedaan onder leiding van NME de Naturij. Herfstbladeren, paddenstoelen, spinnen, vruchten en zaden staan centraal in deze les. 


Paddenstoelen
Voor:                groep 7 en 8
Te gebruiken:   buiten in de herfst
Wanneer:         oktober, november

Opdrachtencircuit waarin het ontstaan van paddenstoelen, de groei en de verspreidingsmanieren aan de orde komen.
Ook leren de kinderen veel verschillende paddenstoelen kennen. Kan alleen in bos of natuurterrein waar veel verschillende paddenstoelen zijn.
Oktober/november groep 7, 8


Biologiedagen

Voor:         groep 7 en 8, combinatieklas 7/8 
Waar:        op fietsafstand van school
Wanneer:  augustus, september

Een hele dag met de groep (7/8) het bos in. Eerst op excursie met een “boswachter”  om de omgeving te leren kennen.
Of ontvangst door de boer in het geval jullie in een houtwal aan het werk gaan. Dan onder leiding van iemand van Landschapsbeheer aan het zagen, knippen en slepen en met iemand van NME de Naturij  in groepjes onderzoeksopdrachten doen. Iedereen is praktisch bezig en leert door zelf te ontdekken. Wat je zelf ontdekt blijft je het beste bij.


Wintersnoeiwerk

Voor:          groep 7 en 8
Waar:         op fietsafstand van school
Wanneer:   januari & februari

In sommige jaren kan groep 7 en/of 8 in januari of februari meewerken aan snoeiwerk aan knotwilgen of houtwal onder leiding van Landschap Beheer Friesland.
Na afloop van deze snoei ochtend kunnen jullie van de takken een hut bouwen op het schoolplein of in de klas een wens-/ideeën-boom opzetten. (zelf de takken vervoeren)
Meer lessuggesties rondom deze stoere buitenles ontvang je bij opgave.April - Mei - Juni 


Lentewandeling (Smallingerland - Opsterland)

lenteVoor:          groep 3, 4 en 5
Wanneer:   maart april
Waar:         In het bos of een natuurlijk park dichtbij school.

Kinderen ontdekken de lente onder leiding van NME of IVN.
We gaan de eerste bloemen spotten, hommels en andere insecten zien, knoppen en jonge bladeren voelen, jonge katjes aan de bomen ontdekken, en luisteren naar de zingende vogels.

 


Vogels van grasland en water (Smallingerland - Opsterland)

Voor:           groep 6, 7, 8
Wanneer:    april mei 

Fietsexcursie van Smalle Ee tot Veenhoop met ca. 3 stops onderweg. Met opdrachten op zoek naar weidevogels en watervogels in april & mei.
Een vogelexpert met telescoopkijker gaat mee!


Buiten bezig (Smallingerland - Opsterland)
Voor:            groep 1, 2, 3 (evt. 4)
Wanneer:     lente en zomer

Dit is veldwerk voor jonge kinderen: een doe-doos met 30 opdrachtjes die allemaal buiten uitgevoerd moeten worden. Dit alles is goed voor een uur natuur. Voor de leraar eenvoudig uit te zetten in het groen in de buurt van de school. In kleine groepjes onder begeleiding van ouders of groep 8 kinderen worden de opdrachtjes uitgevoerd. Een kleurendobbelsteen bepaalt welke opdracht gedaan moet worden. Veel ontdekken en zelf ervaren. Alle benodigde materialen zitten in de leskist.


Pykje 4 Paad - Kuikentje vier (Heerenveen-Smallingerland - Opsterland)
Voor:          groep 1, 2, 3 en 4
Wanneer:   april mei juni

Elke school heeft in 2018 een Pykje Fjouwer tasje gekregen met daarin twee prentenboeken, bijbehorende handpop van een grutto kuiken en lessuggesties.
Het ontdekpad Pykje fjouwer, is een circuit met verschillende opdrachten, waarbij kinderen ruiken, luisteren, voelen en zo in de huid kruipen van Pykje Fjouwer, het grutto kuiken.
Het ontdekpad is een zintuigelijke ontdekkingsreis.


Bloemetjes, diertjes en … (Heerenveen)
Voor:         groep 3, 4, (5)

Wanneer:  in het voorjaar, de zomer en de herfst

Deze leskist is geschikt voor leerlingen die zelf kunnen lezen op het niveau van groep 3: de opdrachten bestaan uit weinig tekst en zijn met grote letters weergegeven. In groepjes van 3 gaan kinderen zelfstandig met de opdrachtkaarten aan de slag. Aan de hand van genummerde kaarten, die van een waslijn gehaald moeten worden, zoeken zij het vogeltje met het bijbehorende nummer + opdracht. Bloemen, bladeren, bodem- en waterdiertjes, van alles uit de natuur komt aan bod.  Ook is er een antwoordenboekje. De leerkracht en een paar ouders (of groep 8-ters) houden in de gaten of de leerlingen het systeem begrijpen en de opdrachten goed uitvoeren.


Ontdek natuur (Smallingerland - Opsterland)
Voor:           groep 4 en 5
Wanneer:   voorjaar en zomer

Een uur naar buiten en zelf ontdekken wat daar allemaal te vinden en te zien is voor groep (3) 4 en 5. De leerlingen werken zelfstandig in groepjes van 3 á 4 kinderen.  Ruiken, voelen, luisteren, kijken, proeven in de natuur met planten, kleine beestjes, vogels en het weer. Het geheel is speels opgezet. De kinderen dobbelen om te zien welk tasje met 3 opdrachtjes ze mee krijgen. Ze zoeken de boom op waarbij ze aan het werk moeten en pakken daar de spulletjes uit de tas die ze nodig hebben. Er is een grote variatie aan doe-dingen waarmee iedereen uit de voeten kan. Door de afwisseling in en het actief bezig zijn is het uur zomaar om. Naast de begeleiding door de NME medewerker en de leerkracht is extra hulp van 2 ouders gewenst.


Diertjesdag (Heerenveen-Smallingerland - Opsterland)
Voor:          groep 5 en 6
Wanneer :  lente, zomer en herfst

Dit is een veldwerk-les voor de middenbouw met begeleiding van het NME. Een dag waarbij de leerlingen van gr 5 en 6 gedurende een morgen kennis maken met vele  gewone en bijzondere kleine diertjes. Veel diertjes blijk je al te kennen, maar er is nog een heleboel te ontdekken, zeker in het water. De leerlingen gaan in groepjes met zoekkaarten het veld in en proberen beestjes te vangen en te onderzoeken:  1. in het water, 2. in de bodem, 3. op bloemen en bomen. Het is een programma van 1,5 uur dat op de Naturij of elders gedaan kan worden. Voorwaarde is dat er water aanwezig is, dat er wilde bloemen en struiken zijn en dat er dood hout op de grond ligt. Er zijn per klassengroep 3 begeleiders nodig.


Waterkant (Heerenveen-Smallingerland - Opsterland)
Voor:         groep (6), 7, 8 
Wanneer:  buiten in het voorjaar en de zomer

Het is de bedoeling dat deze veldwerk leskist gedaan wordt onder begeleiding van iemand die de waterdiertjes kent.
Er wordt in 3 groepen gewerkt die circuleren langs de 3 thema’s: waterdiertjes, waterplanten en oeverinsecten en de  a-biotische kenmerken van het water.
Met een schepnetje aan het werk wil iedereen wel, maar goed bekijken wat je gevangen hebt is nog wel eens moeilijk. Met hulp van een teiltje water en zoekkaarten komen we er wel uit. Ook de metingen die je verricht aan het water zelf zijn leuk omdat je overal weer andere meetinstrumenten voor nodig hebt. Natuurlijk een thermometer, maar ook een dieptemeter en een helderheidsmeter bijvoorbeeld. Insecten waaronder libellen, langpoten en hommels vind je o.a. in de oeverbegroeiing. Met loeppotjes vangen we ze even om ze te kunnen bekijken.


Wilde bloemen (Heerenveen-Smallingerland - Opsterland)
Voor:          groep 7 en 8
Wanneer:   april mei juni

De leerlingen werken zelfstandig in groepjes van 3 (ev.4) kinderen. Aan te raden is te komen met een extra begeleider (naast de leerkracht), zodat er verspreid over de opdrachten hulp geboden kan worden. Dit verhoogd het rendement van de les.
Duur: 5 kwartier.
Bij deze activiteit gaat het over bloemen en planten die in berm of grasland groeien. Buiten gaan we op zoek naar bloemvormen en bladvormen. En we leren de meest voorkomende wilde bloemen kennen, zoals fluitekruid, zuring, klaver, boterbloem, paardenbloem en madeliefje. Via een opdrachten circuit met invulboekje.
Na afloop kunnen jullie een bosje met veldbloemen mee naar school nemen. In de klas kun je de bloemvormen verder onderzoeken en kun je ze drogen voor het herbarium wat bij het gratis Lespakket “Underweizzz….” hoort, over zwerfafval, bijen en biodiversiteit.Herfst en winter


Herfstwandeling
Voor:              groep 1, 2, 3 en 4

In het bos of natuurlijk park dichtbij de school. Onder leiding van NME de Naturij of IVN kunnen kinderen de herfst ontdekken en komen ze van alles te weten over paddenstoelen, bladverkleuring, vruchten, zaden en hoe dieren zich voorbereiden op de winter. 


Kabouterpad
Voor:              groep 1 en 2

Speurtocht langs 10 kabouters in het groen vlakbij school. Zie jij die paddenstoel? Slapen de diertjes? En maak een bladeren douche! Kabouterpad kun je lenen bij NME de Naturij en zelf doen, maar kan ook verzorgd worden door een Natuurouder.
In het bos van de Naturij staat permanent een kabouterpad klaar, met per seizoen wisselende opdrachten. Welkom met de klas, na aanmelden.


Frederick de muis
Voor:              groep 1 en 2

Speciaal voor kleuters. Prentenboek "Frederick" staat centraal in deze gastles. Afwisselend wordt verteld uit het boek en worden praktische opdrachtjes gedaan. De kinderen gaan mee in het verhaal: de muizen zijn hard aan het werk om een wintervoorraad op te bouwen.  Frederick verzamelt echter in plaats van voedsel voor de winter; lichtstralen, kleuren en mooie woorden. De andere muizen vinden het maar raar. Tot in de winter tenslotte het eten op is, ze het koud krijgen en zich gaan vervelen. Dan laat Frederic zijn verzameling zien. Hij vertelt over licht en kleuren. De muizen worden er helemaal warm van. De kinderen verzamelen buiten allerlei kleuren en vangen licht met spiegeltjes, ook werken we in deze les met rijmwoorden waar je blij van wordt.


Ik ben een boom
Voor:                  groep 3, 4, en 5

Dit is een les voor de hele klas onder leiding van NME de Naturij, waarin kinderen de levenscyclus van een boom beleven via drama en spel.


Herfstles
Voor:                groep 5 en 6
Te gebruiken:   buiten in de herfst

In kleine groepjes worden vele opdrachten over de herfst gedaan onder leiding van NME de Naturij. Herfstbladeren, paddenstoelen, spinnen, vruchten en zaden staan centraal in deze les. 


Biologiedagen
Voor:         groep 7 en 8, combinatieklas 7/8 
Waar:        op fietsafstand van school
Wanneer:  augustus, september

Een hele dag met de groep (7/8) het bos in. Eerst op excursie met een “boswachter”  om de omgeving te leren kennen. Of ontvangst door de boer in het geval jullie in een houtwal aan het werk gaan. Dan onder leiding van iemand van Landschapsbeheer aan het zagen, knippen en slepen en met iemand van NME de Naturij  in groepjes onderzoeksopdrachten doen. Iedereen is praktisch bezig en leert door zelf te ontdekken. Wat je zelf ontdekt blijft je het beste bij.

aanmeldformulier  Aanmeld formulier Veldwerk 2021 


Wintersnoeiwerk

Voor:          groep 7 en 8
Waar:         op fietsafstand van school
Wanneer:   januari & februari

In sommige jaren kan groep 7 en/of 8 kan in januari & februari meewerken aan snoeiwerk aan knotwilgen of houtwal onder leiding van Landschap Beheer Friesland. Na afloop van deze snoei ochtend kunnen jullie van de takken een hut bouwen op het schoolplein of in de klas een wens-/ideeën-boom opzetten. (zelf de takken vervoeren)
Meer lessuggesties rondom deze stoere buitenles ontvang je bij opgave.