Techniek

Leen een Techniek leskist en je hebt een kant en klare Techniekles, die je zelf op school met de klas doet.
Een leskist mag 3 weken geleend worden. Lid-scholen lenen gratis.

Anderen betalen per Leskist € 10,-. Om teleurstelling te voorkomen raden wij aan te reserveren.

De leskisten die wij uitlenen zijn:


Astronomie

Voor:                 Alle groepen
Te gebruiken:   Binnen en buiten het hele jaar
Lessuggesties voor alle bouwen worden gegeven in de reader “Sterren en planeten”. De leerlingen kunnen zelf praktisch aan de slag met het interactieve sterrenkijkerspakket “Hemel bij nacht”. In het boekje “Sterrenkunde” maken jonge mensen kennis met de fascinerende sterrenwereld. Als bemanningslid van het ruimteschip “Sterrenspoor” kunnen leerlingen het sterrenwachtspel spelen.


Chemie d.w.z. : “Spelen met chemie” en  “Bij de drogist”

Deze 2 kisten zijn identiek.

Voor:               Groep (5) ,6, 7 en 8

Te gebruiken: Hele jaar, binnen

In deze kist zitten handleidingen en spullen om met tweetallen tandpasta, shampoo, badzout, citroenlimonade en zwembadwater te maken.

De handleiding beschrijft een lessenreeks voor 7 lessen met als thema gezondheid. De proeven zijn door de kinderen goed zelfstandig uit te voeren.

De stichting C3 heeft ook een detective spel toegevoegd waarbij de leerlingen door het doen van verschillende proefjes moeten ontdekken wie er vloeistof gemorst heeft. Een geweldig leuke kist omdat de leerlingen ontdekken hoe diverse producten gemaakt worden.


Elektriciteit 1

Voor:               5 t/m 8

Te gebruiken: Hele jaar, binnen

Kennismaking met Elektriciteit. De leerlingen gaan in 8 groepjes ontdekken hoe ze de energie uit een batterij naar een lampje kunnen sturen, zodat dit gaat branden. In drie opeenvolgende opdrachten vergroten de leerlingen hun vaardigheid met schakelingen en inzicht in elektriciteit.


De fiets                                                                               

Voor:               (1,2) 3 t/m 8

Te gebruiken: Hele jaar, vooral binnen

Deze technische leskist is in feite één grote reparatiewet voor de fiets. Vooral bedoeld voor midden- en bovenbouw, maar ook voor de kleuters wordt in de reader een interessante fietsles behandeld. Voor alle bouwen geldt: haal de fiets in de klas! Naast allerlei technische aspecten leren de kinderen welke onderdelen van de fiets wettelijk verplicht zijn. Een “veilig verkeersles” mag eigenlijk niet ontbreken.

Spelenderwijs leren de kinderen de verschillende onderdelen van de fiets te benoemen, wanneer zij bezig zijn met het fietsspel.


Licht en lenzen

Voor:                Bovenbouw

Te gebruiken: Het hele jaar, binnen

De leskist licht en lenzen bevat een handleiding waarin vele eenvoudige proefjes staan. De materialen hiervoor zijn in de kist aanwezig. Een echte praktische doekist. Ook spiegels spelen een rol. Met een speciale vorm en geleipoeder kun jezelf lenzen maken.


Lucht

Voor:                Groep 1 t/m 8

Te gebruiken: Hele jaar door, binnen

Lucht is ongrijpbaar en onzichtbaar. Toch kun je er vele kleine proefjes mee doen, waardoor je beter begrijpt wat lucht is. Lucht kan je tegenwerken (wind), maar je kunt er ook gebruik van maken (hete luchtballon).Naast opdrachtkaarten en wat materialen voor een luchtcircuit in de klas zitten er ook vele injectiespuiten en slangetjes in de kist om met z’n allen te experimenteren met pneumatische en hydraulische krachten.


Magnetisme

Voor:               Bovenbouw

Te gebruiken: Hele jaar, binnen

Met deze kist ontdekken de leerlingen magnetisme:  de aantrekkingskracht van magneten, de magnetische polen en hun eigenschappen. Zij gebruiken een kompas om de polen te vinden. Ze experimenteren met materialen die magnetische kracht al dan niet doorlaten.

Deze en andere proefjes worden beschreven in de handleiding. Een echte doekist, die al het benodigde materiaal bevat.


Over de pot en de put

Voor:                 Iedereen

Te gebruiken: Binnen het hele jaar

Wat gebeurt er met ons (afval)water en hoe werkt de riolering?

Leerlingen komen met leskist “Over de pot en de put” te weten hoe water wordt afgevoerd nadat zij het hebben gebruikt, of nadat het heeft geregend.

Het materiaal werd geleverd door stichting RIONED.

In groep 1/2 wordt het verhaal “Waar ga je heen, drol?” verteld aan de hand van een powerpointpresentatie (DVD) of vertelplaten. Er wordt nagedacht over het doorspoelen van de wc en over het afvoerputje. Er kan met verschillende buizen in de waterbak gespeeld worden.

Voor groep 3/4 is er een onderzoeksles rond het begrip riolering. Een kort inleidend verhaal gaat over De Grote Boodschap. Voor zowel groep 3 als groep 4 is er een werkblad met geheimschrift dat ontcijferd moet worden.

Groep 5/6  leert de functie van riolering en waar dit in hun leefomgeving zichtbaar is.

Voor hen is het boekje “Water weg” dat gaat over de weg die het regen- en afvalwater volgt. (Ook op de DVD) Met behulp van powerpoint en werkbladen wordt het raadsel van Rio opgelost.

Groep 7/8 leert de functies en betekenis van riolering voor de afvoer van afvalwater, regenwater en volksgezondheid. Verder de techniek van het waterslot (sifon). Ze luisteren eerst naar het verhaal “Drouwenerzand” en volgen dan een opdrachtencircuit.


Techniek en zorg

Voor:                Vanaf groep 5

Te gebruiken: Hele jaar, binnen

Het lesmateriaal heeft betrekking op het thema: “verzorging in en om huis”.

Dit thema wordt behandeld in relatie met techniek. De leerlingen moeten in elk geval het startboekje doen. Hierna kan gekozen worden uit 5 verschillende themaboekjes: het toilet, de muis, recycling, het alarm en het feest.

De kinderen kunnen zelfstandig in tweetallen met deze boekjes werken. Er zijn denk- en doe-opdrachten. Bij het onderwerp “het toilet” moet bijvoorbeeld een wc-briloptiller worden ontworpen. Bij “feest” moet een pop-upkaart worden gemaakt en bij “de muis” wordt een muizenval ontworpen.


Water, aarde, vuur en lucht

Voor:                Groep 6, 7 ,8

Te gebruiken: Hele jaar

Dit thema van 4 elementen is opgebouwd uit een aantal lessen rond chemie en techniek met de invalshoeken aardrijkskunde en natuuronderwijs. Het doel is leerlingen kennis te laten maken met chemie en dit dichter bij hun belevingswereld te brengen. De kinderen gaan een aantal verschijnselen onderzoeken waarbij steeds de nadruk ligt op één element. Zoals het mengen en aantonen van water en het nabootsen van een vulkaanuitbarsting. Op leerling-bladen wordt alles stapje voor stapje uitgelegd.


Water in de peiling Nederland

Voor:                Groep 6, 7, 8

Te gebruiken: Buiten

Dit lespakket is een onderdeel van het project  “Water in de peiling”.  Aandacht wordt besteed aan verdroging, de kwaliteit en de hoeveelheid grondwater. De leerlingen leren dat er verschillende grondsoorten zijn en ontdekken in welke opzichten ze van elkaar kunnen verschillen. Diverse  eigenschappen van grond worden onderzocht. Een excursie naar een peilbuis hoort tot het programma.


Weer en wind

Voor:                Groep 5, 6, 7 en 8

Te gebruiken: Binnen en buiten het hele jaar

De leskoffer bevat apparatuur om allerlei metingen aan het weer te kunnen doen.

Alle waarnemingen worden, o.a. met symbolen, op duidelijke wijze visueel vastgelegd in de klas.


Weerleskist

Voor:                Groep 5, 6, 7 en 8

Te gebruiken: Binnen en buiten gedurende het hele jaar

Met deze leskist leren kinderen van de boven- en eventueel middenbouw van het basisonderwijs meer over het weer. Door het uitvoeren van allerlei opdrachten met meetinstrumenten meten de leerlingen verschillende aspecten van het weer.

Meetgegevens zoals temperatuur, luchtdruk, hoeveelheid neerslag, windrichting en – snelheid en bewolking worden genoteerd op een weerkaart.