Opgezette dieren

Illustratief bij een les over zoogdieren of roofvogels, of … gebruik ze bij een tekenles of spreekbeurt.
Per opgezet dier € 3,-, max 3 weken.
Lidscholen gratis.

Bergeend
Blauwe reiger
Buizerd
Buizerd met prooi
Bunzing
Das
Duif
Eekhoorn 2x
Ekster
Fret
Gaai 2x
Gans 2x
Geraamte van de wulp
Gierzwaluw
Grote zaagbek (vrouw)
Havik
Hermelijn / 2 hermelijntjes
Hertenkopje
Houtsnip
Kerkuil 2x
Koolmees 2x
Kraai
Kramsvogel
Kuifeend (vrouw)
Meeuw
Patrijs
Ransuil 2x
Roerdomp
Scholekster
Sperwer
Steenmarter
Steenuil
Toppereend (man)
Velduil
Vos
Waterhoen
Wezel
Wilde eend (mannetje)
Wulp
Zanglijster