Veldwerk

Wij bieden voor elk leerjaar een buitenervaring in de vorm van een veldwerk-les (of meerdere) aan. Met begeleiding door een NME medewerker.
Vraag naar de mogelijkheden voor het Speciaal Onderwijs. Aanmeldformulier Veldwerk
  (aanmelden vóór 12 mei)

 


Mei en Juni             

Herfst en winter

Mei en Juni


Kabouterpad
Voor:                groep 1, 2 (Heerenveen)

Natuurouders of NME vrijwilligers komen een kabouterpad uitzetten in de groene omgeving van school. Een groenstrook of parkje is al voldoende. In kleine groepjes zoeken de kleuters de kabouter en doen opdrachten als: zoek 3 gele bloemen, kijk naar de wolken, voel verschillende bladeren.
Bij elk groepje een ouder of groep 8 leerling laten meelopen om de opdrachten te lezen en te helpen.


Buiten bezig
Voor:                groep 1, 2, 3 (evt. 4) (Smallingerland, Opsterland)
Te gebruiken:   buiten in de lente en zomer

Dit is veldwerk voor jonge kinderen: een doe-doos met 30 opdrachtjes die allemaal buiten uitgevoerd moeten worden. Dit alles is goed voor een uur natuur. Voor de leraar eenvoudig uit te zetten in het groen in de buurt van de school. In kleine groepjes onder begeleiding van ouders of groep 8 kinderen worden de opdrachtjes uitgevoerd. Een kleurendobbelsteen bepaalt welke opdracht gedaan moet worden. Veel ontdekken en zelf ervaren. Alle benodigde materialen zitten in de leskist.


Pykje 4 Paad - Kuikentje vier
Voor:                groep 1, 2, 3 en 4

Elke school heeft in 2018 een Pykje Fjouwer tasje gekregen met daarin twee prentenboeken, bijbehorende handpop van een grutto kuiken en lessuggesties.
Het ontdekpad Pykje fjouwer, is een circuit met verschillende opdrachten, waarbij kinderen ruiken, luisteren, voelen en zo in de huid kruipen van Pykje Fjouwer, het grutto kuiken.
Het ontdekpad is een zintuigelijke ontdekkingsreis.


Bloemetjes, diertjes en …
Voor:               groep 3, 4, (5) (Heerenveen)

Te gebruiken:  buiten in het voorjaar, de zomer en de herfst

Deze leskist is geschikt voor leerlingen die zelf kunnen lezen op het niveau van groep 3: de opdrachten bestaan uit weinig tekst en zijn met grote letters weergegeven. In groepjes van 3 gaan kinderen zelfstandig met de opdrachtkaarten aan de slag. Aan de hand van genummerde kaarten, die van een waslijn gehaald moeten worden, zoeken zij het vogeltje met het bijbehorende nummer + opdracht. Bloemen, bladeren, bodem- en waterdiertjes, van alles uit de natuur komt aan bod.  Ook is er een antwoordenboekje. De leerkracht en een paar ouders (of groep 8-ters) houden in de gaten of de leerlingen het systeem begrijpen en de opdrachten goed uitvoeren.


Middenbouw Veldwerk
Voor:                groep (3), 4, 5 (Smallingerland, Opsterland)
Te gebruiken:   voorjaar/zomer, buiten!

Een uur naar buiten en zelf ontdekken wat daar allemaal te vinden en te zien is voor groep (3) 4 en 5. De leerlingen werken zelfstandig in groepjes van 3 á 4 kinderen.  Ruiken, voelen, luisteren, kijken, proeven in de natuur met planten, kleine beestjes, vogels en het weer. Het geheel is speels opgezet. De kinderen dobbelen om te zien welk tasje met 3 opdrachtjes ze mee krijgen.Ze zoeken de boom op waarbij ze aan het werk moeten en pakken daar de spulletjes uit de tas die ze nodig hebben. Er is een grote variatie aan doe-dingen waarmee iedereen uit de voeten kan. Door de afwisseling in en het actief bezig zijn is het uur zomaar om. Naast de begeleiding door de NME medewerker en de leerkracht is extra hulp van 2 ouders gewenst.


Diertjesdag
Voor:                groep 5 en 6
Te gebruiken:  buiten in lente, zomer en herfst

Dit is een veldwerk-les voor de middenbouw met begeleiding van het NME. Een dag waarbij de leerlingen van gr 5 en 6 gedurende een morgen kennis maken met vele  gewone en bijzondere kleine diertjes. Veel diertjes blijk je al te kennen, maar er is nog een heleboel te ontdekken, zeker in het water. De leerlingen gaan in groepjes met zoekkaarten het veld in en proberen beestjes te vangen en te onderzoeken:  1. in het water, 2. in de bodem, 3. op bloemen en bomen. Het is een programma van 1,5 uur dat op de Naturij of elders gedaan kan worden. Voorwaarde is dat er water aanwezig is, dat er wilde bloemen en struiken zijn en dat er dood hout op de grond ligt. Er zijn per klassengroep 3 begeleiders nodig.


Waterkant
Voor:               groep (6), 7, 8 (Smallingerland, Opsterland)
Te gebruiken:  buiten in het voorjaar en de zomer

Het is de bedoeling dat deze veldwerk leskist gedaan wordt onder begeleiding van iemand die de waterdiertjes kent.
Er wordt in 3 groepen gewerkt die circuleren langs de 3 thema’s: waterdiertjes, waterplanten en oeverinsecten en de  a-biotische kenmerken van het water.
Met een schepnetje aan het werk wil iedereen wel, maar goed bekijken wat je gevangen hebt is nog wel eens moeilijk. Met hulp van een teiltje water en zoekkaarten komen we er wel uit. Ook de metingen die je verricht aan het water zelf zijn leuk omdat je overal weer andere meetinstrumenten voor nodig hebt. Natuurlijk een thermometer, maar ook een dieptemeter en een helderheidsmeter bijvoorbeeld. Insecten waaronder libellen, langpoten en hommels vind je o.a. in de oeverbegroeiing. Met loeppotjes vangen we ze even om ze te kunnen bekijken.


Wilde bloemen
Voor:                groep 7 en 8

De leerlingen werken zelfstandig in groepjes van 3 (ev.4) kinderen. Aan te raden is te komen met een extra begeleider (naast de leerkracht), zodat er verspreid over de opdrachten hulp geboden kan worden. Dit verhoogd het rendement van de les.
Duur: 5 kwartier.
Bij deze activiteit gaat het over bloemen en planten die in berm of grasland groeien. Buiten gaan we op zoek naar bloemvormen en bladvormen. En we leren de meest voorkomende wilde bloemen kennen, zoals fluitekruid, zuring, klaver, boterbloem, paardenbloem en madeliefje. Via een opdrachten circuit met invulboekje.
Na afloop kunnen jullie een bosje met veldbloemen mee naar school nemen. In de klas kun je de bloemvormen verder onderzoeken en kun je ze drogen voor het herbarium wat bij het gratis Lespakket “Underweizzz….” hoort, over zwerfafval, bijen en biodiversiteit.


Herfst en winter

Boswandeling
Voor:              groep 1, 2, 3 en 4 en speciaal onderwijs

In het bos of natuurlijk park dichtbij de school. Onder leiding van NME de Naturij of IVN kunnen kinderen de herfst ontdekken en komen ze van alles te weten over paddenstoelen, bladverkleuring, vruchten, zaden en hoe dieren zich voorbereiden op de winter. 


Frederick de muis
Voor:              groep 1, 2 en 3 (ook in de winter)

Speciaal voor kleuters. Prentenboek "Frederick" staat centraal in deze gastles. Afwisselend wordt verteld uit het boek en worden praktische opdrachtjes gedaan. De kinderen gaan mee in het verhaal: de muizen zijn hard aan het werk om een wintervoorraad op te bouwen.  Frederick verzamelt echter in plaats van voedsel voor de winter; lichtstralen, kleuren en mooie woorden. De andere muizen vinden het maar raar. Tot in de winter tenslotte het eten op is, ze het koud krijgen en zich gaan vervelen. Dan laat Frederic zijn verzameling zien. Hij vertelt over licht en kleuren. De muizen worden er helemaal warm van. De kinderen verzamelen buiten allerlei kleuren en vangen licht met spiegeltjes, ook werken we in deze les met rijmwoorden waar je blij van wordt.


Ik ben een boom
Voor:                  groep 3, 4, 5 en 6

Dit is een les voor de hele klas onder leiding van NME de Naturij, waarin kinderen de levenscyclus van een boom beleven via drama en spel.


Herfstles
Voor:                groep (4), 5 en 6
Te gebruiken:   buiten in de herfst

In kleine groepjes worden vele opdrachten over de herfst gedaan onder leiding van NME de Naturij. Herfstbladeren, paddenstoelen, spinnen, vruchten en zaden staan centraal in deze les. 


Biologiedagen
Voor:                groep 8, combinatieklas 7/8 
Te gebruiken:   buiten zomer

Een hele dag met de groep (7/8) het bos in. Een leerzaam schoolreisje zeggen sommigen. Eerst op excursie met een “boswachter”  om de omgeving te leren kennen. Dan onder leiding van iemand van Landschapsbeheer aan het zagen, knippen en slepen en met iemand van NME de Naturij  in groepjes opdrachten doen bij de vlaggetjes. Iedereen is praktisch bezig en leert door zelf te ontdekken. Wat je zelf ontdekt blijft je het beste bij. Er is veel belangstelling voor. Daarom wordt bij de indeling ervan, zoveel mogelijk geprobeerd elk kind één keer mee te laten doen.


Wintersnoeiwerk