Duurzaamheid

Leen een Duurzaamheidsleskist en je hebt een kant en klare les, die je zelf op school of in de directe omgeving met de klas doet.
Een leskist mag 3 weken geleend worden.
Lid-scholen lenen gratis. Anderen betalen per leskist € 10,-.

Om teleurstelling te voorkomen raden wij aan te reserveren.

Er zijn Duurzaamheids-leskisten over:


Fryske Enerzjy

Voor:               groep 5 t/m 8
Te gebruiken:  binnen, hele jaar
Extra:              gastles als start is mogelijk

De Energie leskist is voor groep 5 t/m 8 en bestaat uit 3 thema’s, elk met een theoriekaart en meerdere opdrachtkaarten en de nodige materialen.

De thema’s zijn:

Wat is energie en hoe werkt het : energie in de natuur / het lichaam
Wat gebruikt stroom                   : energie in apparaten
Energie van alle tijden                : energie vroeger, nu en in de toekomst


Natuurlijk energie                                 

Voor:                Iedereen
Te gebruiken:   Binnen het hele jaar

Deze leskist is in feite een “doedoos”. Voor alle groepen geldt: kinderen maken kennis met verschillende aspecten van (duurzame) energie op een positieve manier, zodat ze op hun eigen niveau en binnen de grenzen van hun mogelijkheden hierin tot keuzes worden uitgedaagd. Voor elke bouw is een aparte handleiding aanwezig. Praktisch kan gewerkt worden met doekaarten en een doedoos.


Operatie speurneus

Voor:                Groep 1 t/m 8
Te gebruiken:   Binnen en buiten het hele jaar

Een project over gezondheid en milieu voor alle groepen. Het doel van dit project is om kinderen te leren dat het goed voor je eigen gezondheid en die van anderen is, wanneer de omgeving waarin ze wonen, spelen en leren “fijn”, “veilig” en “schoon” is.

Voor elke bouw is een aparte handleiding aanwezig. Door middel van een spel, een speurtocht en een “speurneusliedje” raken de verschillende leeftijdsgroepen vertrouwd met de relatie milieu (leefomgeving) en gezondheid. Speciaal voor de onderbouw zijn er handpoppen en een praatplaat aanwezig.


Papier maken

Voor:                Groep 3 tot 8
Te gebruiken:   Het hele jaar, binnen

Met deze bak is het mogelijk met de hele klas papier te scheppen.
Lesmateriaal en een video over een papierfabriek zijn ook aanwezig.
Hierbij hoort een lespakket “Pierlala” over het meest gebruikte materiaal op school: papier. Dit bevat leerlingenwerkboekjes voor midden- en bovenbouw.
Allerlei soorten papier en karton worden bekeken en vergeleken. Deze zijn ook in de kist aanwezig.


(Kringloop-)papier maken                                

Voor:                Groep 5 tot 8
Te gebruiken:   Het hele jaar, binnen

In deze leskist voor de midden- en  bovenbouw is, met uitzondering van oud papier, alle materiaal aanwezig om kringlooppapier te vervaardigen dus ook een mixer en strijkijzer.
Verder hetzelfde als bovenstaande kist.


Sarah’s wereld

Voor:                Groepen 5, 6, 7 en 8
Te gebruiken :  Hele jaar, binnen

De leerlingen leren op een speelse manier de begrippen ”duurzaamheid” “consumptief gedrag” en  “ecologische rugzak” kennen. Op het eind krijgen ze concrete handvatten aangereikt hoe ze op een eenvoudige manier minder milieu belastende en duurzamer keuzes kunnen maken.

De kinderen maken kennis met de 11 jarige Sarah van wie ze brieven krijgen. Via Sarah komen ze met tal  van situaties in aanraking die hen aanzetten tot nadenken over het eigen handelen en de gevolgen daarvan voor de hele leefomgeving. Om het hele project Sarah uit te voeren heb je ongeveer 8 lesuren nodig. Het energieverbruik en de afvalverwerking op school en thuis wordt dan ook onder de loep genomen. De verkorte versie kost 5 uur; dan wordt alleen het speelse deel uit de koffer gedaan. 


Solarboot

Voor:                Groep 5 t/m 8
Te gebruiken:   Eerst binnen, daarna buiten

Bij het bouwen van zonnebootjes maken  kinderen kennis met een vorm van duurzame energie, namelijk zonneenergie. Ze gaan op school zonnebootjes in elkaar zetten van afvalmateriaal (recycling), waarin een elektromotor en een zonnecel verwerkt worden. De bootjes kunnen uitgeprobeerd worden in een vijvertje in de schoolomgeving of het zwembadje op het terrein van de Naturij. Daarna kan er nog gesleuteld worden aan de bootjes om ze in een rechte lijn te laten varen.


Wecycle

Voor:               Alle groepen, maar vooral geschikt voor onder- en middenbouw
Te gebruiken: Binnen

Wecycle is een behoorlijk complete leskist rond het recyclen van met name kleine elektrische apparaten en spaarlampen met diverse activiteiten, veelal in spelvorm (twee per leeftijdsgroep).
De leerlingen worden zich bewust van de mogelijkheden en voordelen van recycling van elektrische apparaten en spaarlampen. Daarbij gaat het vaak over materialen.
Alle activiteiten duren 45 tot 60 minuten (kan langer)

Een aantal activiteiten kunnen in kleine groepjes uitgevoerd worden.