Doelstelling

NME de Naturij heeft als doel dat elke groep van het basisonderwijs in elk geval in voor- en najaar een buitenles doet. Aangevuld met leskisten die de leerkracht zelf in de klas (of buiten) kan gebruiken. NME de Naturij gaat uit van de methode: "Ervarend leren van de echte tastbare werkelijkheid".

Kinderen leren het best door te doen en te beleven. Zo kan natuur en duurzaamheid een logisch, boeiend en zinvol onderdeel zijn van het lesprogramma van het basisonderwijs. Daarnaast sluiten we met de lessen ook aan bij de Kerndoelen Basisonderwijs.