Doedozen (middenbouw)

Met een Doedoosje kunnen een paar leerlingen (groep 5 en 6) zich zelfstandig verdiepen in een onderwerp. Leen je 6 tot 10 Doedoosjes, dan kan de hele klas tegelijk aan het werk. Een Doedoosje leen je voor € 5,-. Lidscholen gratis. Doedoosjes mogen 3 weken geleend worden. Om teleurstelling te voorkomen raden wij aan te reserveren.
De doedoosjes die wij uitlenen zijn:

1      Zijn we allemaal gelijk?
2      Voelen
3      Ogen 
4      Dieren om ons heen
5      Aardwormen
6      Slakken
7      Vogels
8      Rupsen                        
9      Zaden
10    Zaden op reis                            
11    Bloemen
12    Bladeren
13    Bomen                                
14    Ademen
15    Overal lucht
16    Wind
17    Druppels lucht
18    Lucht drukt
19    Water in de lucht
20    Drijven en zinken
21    Drijven en zinken
22    Dingen laten verdwijnen
23    Overstromen 
24    Dingen zuiver maken
25    Bruisers
26    Chemische stoffen testen
27    Warmte
28    Geluid maken
29    Zonne-energie