Activiteiten aangeboden door derden

Ook andere organisaties verzorgen natuureducatie, excursies en duurzaamheidslessen voor het basisonderwijs. NME de Naturij heeft vooraf kennis genomen van de inhoud hiervan en beveelt deze mogelijkheden van harte aan! Wilt u zelf contact opnemen? De adressen en telefoonnummers staan in de informatie hieronder. 

Educatie van anderen


Bijenvereniging Beetsterzwaag e.o.

Contactpersoon: Imker Jan Albert Bos
E
-mail: janengrebos@chello.nl
T
el: 0512-841824
W
ebsite: beetsterzwaag.bijenhouders.nl
A
anbod activiteiten:

 • Bezoek een bijenstal

De Boer op Noord

E-mail: info@deboeropnoord.nl
website: www.deboeropnoord.nl
Aanbod activiteiten:

 • Educatief boerderijbezoek (voor alle groepen van het basisonderwijs)Het boerderijbezoek bestaat uit een introductie, rondleiding, roulerende opdrachten en een afsluiting.
  Ter voorbereiding wordt digitaal lesmateriaal toegestuurd.Tijdsduur:         1 – 1 ½ uur
  Aanvang:          9.30 uur
  Begeleiding:     Minimaal 1 ouder/begeleider per 5 à 6 kinderen.
  Kosten:             Groep 1 en 2: €75,-     Groep 3 t/m 8:  Kosteloos

It Fryske Gea

Contactpersoon: Fokje Posthumus
E-mail: f.posthumus@itfryskegea.nl
Tel: 0511-539771
Website: www.itfryskegea.nl
Aanbod activiteiten:

 • Waterdiertjes in Ketliker Skar (Groep 7, 8)
  ochtend, € 3,- per leerling
  Programma 9 – 11.45 uur, 3 onderdelen:
  – het bestuderen van een natuurmuur, ontdekken van planten en diertjes;
  – een boswandeling, herkennen van vogels en bomen etc.;
  – vissen met schepnetjes in een pingo, determineren van waterdiertjes
  De groepsgrootte is ongeveer 6 of 7 kinderen op één begeleider.
  We hebben 2 periodes dat wij de excursies houden.
  – 4 á 5 weken in het voorjaar
  – 4 á 5 weken na de zomervakantie
  Elke week 2 keer; op dinsdag- en donderdagochtend.
  Het Fryske Gea verzorgt de uitnodigen naar de scholen en het lesmateriaal
 • Noard Fryslân Bûtendyk: 9.00 – 15.00 uur, € 4,- per leerling
 • Vismigratierivier: ochtend en middag, € 3,- per leerling

Verder worden er schoolreisjes en schoolexcursies op aanvraag georganiseerd. Ook hieraan zijn kosten verbonden.


IVN Heerenveen educatie

Aanmelden via het formulier  Aanmelden Veldwerk  of per mail naar info@nmenaturij.nl
Aanbod activiteiten: 

 • Op avontuur in de Natuur  (maart t/m november)
  Voor de groepen 1 t/m 8, door IVN Heerenveen.

  Onder begeleiding van Mies en Kirsten, 2 ervaren IVN natuurgidsen, gaan de kinderen de Overtuin in om te ontdekken, te onderzoeken en te beleven. Inhoud van de excursie wordt aangepast aan de leeftijd.Voor de jongste kinderen kan dat desgewenst ook in de buurt van de school.
  Tijdsduur: 1,5 uur
  Voorbereiding op school: geen.
 • Slootjesexcursie (april t/m september)
  Met IVN natuurgidsen gaan we op onderzoek naar dieren en planten in en bij de sloot.
  De aan- of afwezigheid van waterdiertjes vertelt veel over de gezondheid van een sloot. We gaan met schepnetten onderzoeken hoeveel waterdiertjes en welke soorten er in het water aanwezig zijn. Elke keer is het weer een verrassing en leuk om te doen. Ook gaan we op onderzoek in de omgeving.
  Wie vindt de meeste soorten?
  Tijdsduur: 1,5 uur
  Voorbereiding op school: geen.

Fûgelhelling

E-mail: info@fugelhelling.nl
Tel: 0512-514328
De Feart 1
Ureterp
Aanbod activiteiten:

 • Gastles bij de Fûgelhelling (kan eventueel ook op school)
  Voor alle groepen van het basisonderwijs.
  De les wordt aangepast aan de groep en bestaat uit:
  – Diapresentatie
  – Rondleiding / Vertellen over de dierenopvang
  – Uilenballen pluizen
  Kosten: €25,- per groep + reiskosten

Braakballen en uilen

Gastles door Klaas Postma
Groep (5), 6, 7
Oktober en november, Heerenveen e.o.
De hele les, introductie uilen, leesbrief uilen en het pluizen duurt ongeveer twee uur.
Meestal ‘s middags na de grote pauze tot het eind van het continu rooster van die dag.
Opgeven: klaas_en_willy@hotmail.com


Staatsbosbeheer Súd-east Fryslân

Op pad met de boswachter

Voor kinderen vanaf groep 5 bieden we de mogelijkheid om op pad te gaan met de boswachter.

Leer alles over de dieren in het bos, ontdek hoe een boom groeit, hoe vogels hun nestjes bouwen, welke kriebeldiertjes er onder de grond leven en hoe deze biodiversiteit invloed heeft op ons dagelijkse leven. Afhankelijk van het seizoen en de wensen van de klas bieden we een op maat gemaakt programma aan waarin een goede mix van educatie, beweging en ontdekken samen komt.
In deze Natuurwijs lesmethode staat beleving centraal. Je gaat met de hele klas een natuurgebied bij jou in de buurt ontdekken. Daar mogen de leerlingen kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Ze leren door zélf de natuur te ervaren en zélf te ontdekken.

Beschikbaar tussen april en oktober

Locatie en tijdstip wordt per aanvraag bepaald
Voorbeelden van leslocaties zijn de gebieden van Staatsbosbeheer Súdeast-Fryslân zoals de Rottige Meente, de Deelen, Oranjewoud, Speelbos Sparjebird (Hemrik), Spokeplas (Noordwolde), Duurswouderheide (Wijnjewoude), Blauwe bos (Haulerwijk), Landgoed Ontwijk (Donkerbroek) of het Mandefjild (Bakkeveen).

Begeleiding door de boswachter of gids van Staatsbosbeheer.
Een buiten les duurt ongeveer 1,5 uur en kost € 50,- per klas (max 30 kinderen)

Meer informatie en aanvragen via boswachter
Paula Swinkels p.swinkels@staatsbosbeheer.nl
0516-425030
www.natuurwijs.nl 


De Techniekcoaches van TechniekTalent.nu

Techniekcoach voor Drachten e.o: Loek Mulschlegel
E-mail: loekmulschlegel@gmail.com
Website: www.techniektalent.nu/techniekcoach
Aanbod activiteiten:

 • De Techniekcoaches kunnen basisscholen helpen met het geven van W&T (Wetenschap en Techniek) lessen.
  Bijvoorbeeld een gastles of een inspiratie workshop. (Kosteloos)

  In combinatie met het leskist materiaal van NME de Naturij is een handige manier gevonden om leuke themalessen of projecten te realiseren. Interessante onderwerpen met proefjes en practicum introduceren die door de Techniekcoach begeleid worden.
  Een overzicht van de NME techniekleskisten is te vinden op NME Techniek 

Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (SSN)

Contactpersoon: John de Groot
E-mail: john@jjrdegroot.nl
Website: www.sierduivenshownoordnederland.nl/programma
Aanbod activiteiten:

 • Gastles duiven in oktober/november voor groep 5 t/m 8, met de mogelijkheid om de sierduivententoonstelling te bezoeken. Deze wordt jaarlijks rond het 2e weekend van november in het Fries Congrescentrum in Drachten gehouden.

Wetsus onderzoeksinstituut voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden


Wetsus is het onderzoeksinstituut voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden.

 

Wij van Wetsus zijn superenthousiast over water. waterprofessor
Wij vinden water interessant, spannend, gek en cool.
Water is ontzettend belangrijk: zonder water is er geen leven.

Wil je alles leren over water en over onderzoek doen?
Kijk dan eens op onze website.
Wie weet zien we je dan snel!