Activiteiten aangeboden door derden

Ook andere organisaties verzorgen natuureducatie, excursies en duurzaamheidslessen voor het basisonderwijs. NME de Naturij heeft vooraf kennis genomen van de inhoud hiervan en beveelt deze mogelijkheden van harte aan! Wilt u zelf contact opnemen? De adressen en telefoonnummers staan in de informatie hieronder. 

Educatie van anderen


Bijenvereniging Beetsterzwaag e.o.

Contactpersoon: Imker Jan Albert Bos
E
-mail: janengrebos@chello.nl
T
el: 0512-841824
W
ebsite: beetsterzwaag.bijenhouders.nl
A
anbod activiteiten:

 • Bezoek een bijenstal

De Boer op Noord

E-mail: info@deboeropnoord.nl
website: www.deboeropnoord.nl
Aanbod activiteiten:

 • Educatief boerderijbezoek (voor alle groepen van het basisonderwijs)Het boerderijbezoek bestaat uit een introductie, rondleiding, roulerende opdrachten en een afsluiting.
  Ter voorbereiding wordt digitaal lesmateriaal toegestuurd.Tijdsduur:         1 – 1 ½ uur
  Aanvang:          9.30 uur
  Begeleiding:     Minimaal 1 ouder/begeleider per 5 à 6 kinderen.
  Kosten:             Groep 1 en 2: €75,-     Groep 3 t/m 8:  Kosteloos

It Fryske Gea

Contactpersoon: Fokje Posthumus
E-mail: f.posthumus@itfryskegea.nl
Tel: 0511-539771
Website: www.itfryskegea.nl
Aanbod activiteiten:

 • Waterdiertjes in Ketliker Skar (Groep 7, 8)
  ochtend, € 3,- per leerling
  Programma 9 – 11.45 uur, 3 onderdelen:
  – het bestuderen van een natuurmuur, ontdekken van planten en diertjes;
  – een boswandeling, herkennen van vogels en bomen etc.;
  – vissen met schepnetjes in een pingo, determineren van waterdiertjes
  De groepsgrootte is ongeveer 6 of 7 kinderen op één begeleider.
  We hebben 2 periodes dat wij de excursies houden.
  – 4 á 5 weken in het voorjaar
  – 4 á 5 weken na de zomervakantie
  Elke week 2 keer; op dinsdag- en donderdagochtend.
  Het Fryske Gea verzorgt de uitnodigen naar de scholen en het lesmateriaal
 • Noard Fryslân Bûtendyk: 9.00 – 15.00 uur, € 4,- per leerling
 • Vismigratierivier: ochtend en middag, € 3,- per leerling

Verder worden er schoolreisjes en schoolexcursies op aanvraag georganiseerd. Ook hieraan zijn kosten verbonden.


IVN Heerenveen educatie

Contactpersoon: Mies de Roode
Tel: 0513-631529 
(‘ s avonds)
Aanbod activiteiten: 

 • Op avontuur in de Natuur ( aanmelden kan ook via het formulier Aanmelden Veldwerk)
  Voor de groepen 1 t/m 8, door IVN educatie – Heerenveen,

  Onder begeleiding van 2 ervaren IVN natuurgidsen gaan de kinderen de natuur in om te ontdekken, te onderzoeken en te beleven.
  Dat kan zowel in de buurt van de school (jonge kinderen) als iets verder weg, in overleg met de leerkracht. Inhoud wordt aangepast aan de leeftijd.
  Voor een afspraak kunt u bellen met Mies de Roode 0513 63 15 29 (‘ s avonds)
 • Slootjesexcursie
  Met IVN natuurgidsen gaan we op onderzoek naar dieren en planten in en bij de sloot.
  De aan- of afwezigheid van waterdiertjes vertelt veel over de gezondheid van een sloot. We gaan met schepnetten onderzoeken hoeveel waterdiertjes en welke soorten er in het water aanwezig zijn. Elke keer is het weer een verrassing en leuk om te doen. Ook gaan we op onderzoek in de omgeving. Wie vindt de meeste soorten?
  Tijdsduur: 1,5 uur
  Voorbereiding op school: geen.
  Reserveren: rechtstreeks bij IVN Heerenveen: Bel Mies de Roode, tel. 0513-631529 (’s avonds)

Fûgelhelling

E-mail: info@fugelhelling.nl
Tel: 0512-514328
De Feart 1
Ureterp
Aanbod activiteiten:

 • Gastles bij de Fûgelhelling (kan eventueel ook op school)
  Voor alle groepen van het basisonderwijs.
  De les wordt aangepast aan de groep en bestaat uit:
  – Diapresentatie
  – Rondleiding / Vertellen over de dierenopvang
  – Uilenballen pluizen
  Kosten: €25,- per groep + reiskosten

Braakballen en uilen

Gastles door Klaas Postma
Groep (5), 6, 7
Oktober en november, Heerenveen e.o.
De hele les, introductie uilen, leesbrief uilen en het pluizen duurt ongeveer twee uur.
Meestal ‘s middags na de grote pauze tot het eind van het continu rooster van die dag.
Opgeven: klaas_en_willy@hotmail.com


Staatsbosbeheer Súd-east Fryslân

Boswachter Staatsbosbeheer: Manon van Wesel
E-mail: m.vanwesel@staatsbosbeheer.nl
Tel: 06-50009168
Aanbod activiteiten:

 • Buitenactiviteit in Speelbos Sparjebird (groep 5, 6, 7 en 8)

  Wil jij dat kinderen alles te weten komen over het bos en de dieren die hier voor kunnen komen? Geef je dan op voor de leerzame en gevarieerde buitenactiviteit in Speelbos Sparjebird. Samen met de gids en boswachter van Staatsbosbeheer ga je op excursie en ben je aan het einde van de dag een echte bomen- en dierenkenner!
  Periode: April t/m september.
  Uitvoering door: Gids en boswachter Staatsbosbeheer.

  Tijdsinvestering: Ca. 1,5 tot 2 uur en eventueel aansluitend op eigen gelegenheid vrij spelen in het speelbos. De start- en eindtijden kunnen in overleg worden vastgesteld.
  Opmerkingen: Aanvragen voor deze lente- en zomeractiviteit kunnen vanaf 1 januari 2019.Verdere benodigdheden: Goed en stevig schoeisel. Aanwezigheid van leerkracht of begeleider van groep gedurende activiteit noodzakelijk.Plaats: Speelbos Sparjebird (Sparjebird 4, 8409 CK Hemrik).
  Kosten: €50 euro per klas/ groep (maximaal 30 kinderen).Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met Manon van Wesel, boswachter Staatsbosbeheer. 

De Techniekcoaches van TechniekTalent.nu

Techniekcoach voor Drachten e.o: Loek Mulschlegel
E-mail: loekmulschlegel@gmail.com
Website: www.techniektalent.nu/techniekcoach
Aanbod activiteiten:

 • De Techniekcoaches kunnen basisscholen helpen met het geven van W&T (Wetenschap en Techniek) lessen.
  Bijvoorbeeld een gastles of een inspiratie workshop. (Kosteloos)

  In combinatie met het leskist materiaal van NME de Naturij is een handige manier gevonden om leuke themalessen of projecten te realiseren. Interessante onderwerpen met proefjes en practicum introduceren die door de Techniekcoach begeleid worden.
  Een overzicht van de NME techniekleskisten is te vinden op NME Techniek 

Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (SSN)

Contactpersoon: John de Groot
E-mail: john@jjrdegroot.nl
Website: www.sierduivenshownoordnederland.nl/programma
Aanbod activiteiten:

 • Gastles duiven in oktober/november voor groep 5 t/m 8, met de mogelijkheid om de sierduivententoonstelling te bezoeken. Deze wordt jaarlijks rond het 2e weekend van november in het Fries Congrescentrum in Drachten gehouden.