Techniek en zorg

Zelfstandig aan het werk met de denk- en doe-opdrachten over “verzorging in en om huis” over het toilet, de muis, recycling, het alarm en het feest.

Het lesmateriaal heeft betrekking op het thema: “verzorging in en om huis”.

Dit thema wordt behandeld in relatie met techniek. De leerlingen moeten in elk geval het startboekje doen. Hierna kan gekozen worden uit 5 verschillende themaboekjes: het toilet, de muis, recycling, het alarm en het feest.

De kinderen kunnen zelfstandig in tweetallen met deze boekjes werken. Er zijn denk- en doe-opdrachten. Bij het onderwerp “het toilet” moet bijvoorbeeld een wc-briloptiller worden ontworpen. Bij “feest” moet een pop-upkaart worden gemaakt en bij “de muis” wordt een muizenval ontworpen.

Een leskist mag 3 weken geleend worden. Om teleurstelling te voorkomen raden wij aan te reserveren

Doelgroep
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8
Kosten

Scholen die geen lid zijn betalen € 10,-

Periode
  • Hele jaar
Tijdsduur

Onbekend

Aanmelden