Sarah’s wereld

Leskist met brieven van Sarah en verschillende ‘winkeltjes’. Zo leer je spelenderwijs minder milieubelastende en duurzamere keuzes maken.

De leerlingen leren op een speelse manier de begrippen ”duurzaamheid” “consumptief gedrag” en  “ecologische rugzak” kennen. Op het eind krijgen ze concrete handvatten aangereikt hoe ze op een eenvoudige manier minder milieu belastende en duurzamere keuzes kunnen maken.
De kinderen maken kennis met de 11 jarige Sarah van wie ze brieven krijgen. Via Sarah komen ze met tal  van situaties in aanraking die hen aanzetten tot nadenken over het eigen handelen en de gevolgen daarvan voor de hele leefomgeving. Om het hele project Sarah uit te voeren heb je ongeveer 8 lesuren nodig. Het energieverbruik en de afvalverwerking op school en thuis wordt dan ook onder de loep genomen. De verkorte versie kost 5 uur; dan wordt alleen het speelse deel uit de koffer gedaan. 

Doelgroep
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8
Kosten

Lid-scholen lenen gratis. Anderen betalen per leskist € 10,-

Periode
  • Hele jaar
Tijdsduur

8 lessen, verkorte versie 5 lessen leskist lenen kan 3 weken

Aanmelden