Opgezette dieren

Illustratief bij een les over zoogdieren of roofvogels, of … gebruik ze bij een tekenles
of spreekbeurt. Per Opgezet dier € 3,-, max 3 weken. Lidscholen gratis.

Bergeend
Blauwe reiger
Buizerd
Buizerd met prooi
Bunzing 
Das
Duif
Eekhoorn 2x
Fazant (man)
Gaai 2x
Gans 2x
Geraamte van de wulp
Gierzwaluw
Grote bonte specht
Grote zaagbek (vrouw)            
Hertenkopje
Houtsnip
Kerkuil 2x 
Koolmees 3x
Kraai
Kramsvogel
Kuifeend (vrouw)
Oeverloper
Patrijs
Ransuil
Roerdomp
Scholekster
Sperwer
Steenmarter 
Steenuil
Toppereend (man)
Velduil
Waterhoen
Wezel
Wilde eend (mannetje)
Wulp
Zanglijster