Netwerken

Een netwerk is een bijeenkomst van leerkrachten van de scholen die lid zijn, waarbij een biologisch of technisch  thema wordt behandeld en waar ideeën worden uitgewisseld.
Het doel ervan is :  leraren enthousiast maken en                                                                                                                       materialen en ideeen te leveren om in de groep mee te werken. 

Verder bespreken we vragen als: hoe kan onze school meer doen aan NME. Wat levert het natuurcentrum ons aan ideeën, materiaal en kennis? Kunnen wij hierdoor meer en gemakkelijker met onze leerlingen de natuur in?
Samen gaan we op zoek naar het antwoord.
Ook scholen die nog niet mee deden zijn welkom. We streven er natuurlijk naar dat alle scholen mee gaan doen. Leuk om te horen wat er op andere scholen gedaan wordt aan NME. Je hoeft je niet  op te geven, maar als je deelnemer bent  is het wel fijn als je afzegt als je een keer bent verhinderd.
De netwerkbijeenkomsten zijn altijd op donderdag van 16.00 tot ongeveer 17.00 uur.

 

Smallingerland en Opsterland

 Uitnodiging 15 maart    Netwerkbijeenkomst.

Donderdag 15 maart 16 - 17 uur  "Levend"materiaal en Veldwerk info voorjaar,   

In de Netwerkbijeenkomst informatie over 4 nieuw lessen.

Compost (gr 1-6), Underweizz (gr 7-8), Solarbootjes (gr. 6-8) en Pykje Fjouwr (gr 1-5).              Een emmer compost (gratis) en een grote bloemenpers (€10.00) zijn het `levend materaal`voor dit schooljaar.

Reserveer het materiaal vooraf en kom het halen op 15 maart.

Mis het niet of stuur een collega.