Activiteiten aangeboden door derden

Ook andere organisaties verzorgen natuureducatie, excursies en duurzaamheidslessen voor het basisonderwijs. NME de Naturij heeft vooraf kennis genomen van de inhoud hiervan en beveelt deze mogelijkheden van harte aan! Wilt u zelf contact opnemen? De adressen en telefoonnummers staan in de informatie hieronder. 

Educatie van anderen

 • Bijenvereniging Beetsterzwaag e.o.
 • De Boer op Noord
 • It Fryske Gea
 • Namibiëwerkgroep/WOS Gobabis (Werkgroep ontwikkelingssamenwerking Smallingerland)
 • Staatsbosbeheer Súd-east Fryslân
 • Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (SSN)

Bijenvereniging Beetsterzwaag e.o.

Contactpersoon: Imker Jan Albert Bos
E
-mail: janengrebos@chello.nl
T
el: 0512-841824
W
ebsite: beetsterzwaag.bijenhouders.nl
A
anbod activiteiten:
– Bezoek een bijenstal


De Boer op Noord

E-mail: info@deboeropnoord.nl
website: www.deboeropnoord.nl
Aanbod activiteiten:
Educatief boerderijbezoek (voor alle groepen van het basisonderwijs)

Educatief boerderijbezoek

 • Voor alle groepen van het basisonderwijs

Het boerderijbezoek bestaat uit een introductie, rondleiding, roulerende opdrachten en een afsluiting. Ter voorbereiding wordt digitaal lesmateriaal toegestuurd.

Tijdsduur:         1 – 1 ½ uur
Aanvang:           9.30 uur
Begeleiding:     Minimaal 1 ouder/begeleider per 5 à 6 kinderen.
Kosten:              Groep 1 en 2:      €75,-
G
roep 3 t/m 8:   Kosteloos


It Fryske Gea

Contactpersoon: Margriet Tolsma
E-mail: m.tolsma@itfryskegea.nl
Tel: 0512-381448
Website: www.itfryskegea.nl
Aanbod activiteiten:

 1. Waterdiertjes in Ketliker Skar: ochtend, € 3,- per leerling
 2. Noard Fryslân Bûtendyk: 9.00 – 15.00 uur, € 4,- per leerling
 3. Lendevallei: ochtend en middag, € 3,- per leerling

Verder worden er schoolreisjes en schoolexcursies op aanvraag georganiseerd. Ook hieraan zijn kosten verbonden.


Namibiëwerkgroep/WOS Gobabis

Contactpersoon: Tett Vaatstra (secretaris)
Tel: 0512-354211
Website: www.wos-gobabis.nl


Staatsbosbeheer Súd-east Fryslân

Boswachter Staatsbosbeheer: Manon van Wesel
E-mail: m.vanwesel@staatsbosbeheer.nl
Tel: 06-50009168
Aanbod activiteiten:
– Buitenactiviteit in Speelbos Sparjebird (groep 5, 6, 7 en 8)

Buitenactiviteit in Speelbos Sparjebird

 • Voor groep 5, 6, 7 en 8

Wil jij dat kinderen alles te weten komen over het bos en de dieren die hier voor kunnen komen? Geef je dan op voor de leerzame en gevarieerde buitenactiviteit in Speelbos Sparjebird. Samen met de gids en boswachter van Staatsbosbeheer ga je op excursie en ben je aan het einde van de dag een echte bomen- en dierenkenner! 

Periode: April t/m september.

Uitvoering door: Gids en boswachter Staatsbosbeheer.

Tijdsinvestering: Ca. 1,5 tot 2 uur en eventueel aansluitend op eigen gelegenheid vrij spelen in het speelbos. De start- en eindtijden kunnen in overleg worden vastgesteld.

Opmerkingen: Aanvragen voor deze lente- en zomeractiviteit kunnen vanaf 1 januari 2019.

Verdere benodigdheden: Goed en stevig schoeisel. Aanwezigheid van leerkracht of begeleider van groep gedurende activiteit noodzakelijk.

Plaats: Speelbos Sparjebird (Sparjebird 4, 8409 CK Hemrik).

Kosten: €50 euro per klas/ groep (maximaal 30 kinderen).

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met Manon van Wesel, boswachter Staatsbosbeheer. Tel: 06-50009168. E-mail: m.vanwesel@staatsbosbeheer.nl


Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (SSN)

Contactpersoon: John de Groot
E-mail: john@jjrdegroot.nl
Website: www.sierduivenshownoordnederland.nl/programma
Aanbod activiteiten:
– Gastles duiven in oktober/november voor groep 5 t/m 8, met de mogelijkheid om de sierduivententoonstelling te bezoeken. Deze wordt jaarlijks rond het 2e weekend van november in het Fries Congrescentrum in Drachten gehouden.